Liên kết được tài trợ:

X-Plane

X-Plane 11.0 Cập nhật

X-Plane là loại máy bay tổng hợp hàng không chung. Với đồ hoạ bản đồ kết cấu tăng tốc phần cứng, tổng hợp giọng nói năng động, cảnh quan đã được lập bản đồ địa hình toàn cảnh, máy bay trực thăng và phạm vi máy bay rộng nhất có trong mô phỏng bay, X-Plane...