Liên kết được tài trợ:

Swips

Swips 2.1

SWIPS là một giải pháp duy nhất cung cấp động cơ cặp cờ cho những người tổ chức giải đấu cờ vua. Đó là dựa trên máy chủ và nó cũng có thể truy cập bằng cách sử dụng trình duyệt web. SWIPS đảm bảo tính minh bạch, công bằng và thuận lợi các nhiệm vụ tổ chức...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: