Liên kết được tài trợ:

Công cụ miễn phí và dễ sử dụng để đóng gói các tệp đính kèm trong Microsoft Outlook. Nén nhanh và an toàn các tệp đính kèm trong tin nhắn, danh bạ, tác vụ, lịch và các mục tạp chí. Các tệp đính kèm được đóng gói giảm kích thước tệp lưu trữ PST / OST và...

MailCMD

MailCMD 1.1 Cập nhật

1.Windows lệnh nhắc gửi mail với tập tin đính kèm. Chạy trực tiếp. Không cần cài đặt. 2.Response trở lại với "Mail đã gửi thành công với mã trả về 0" hoặc "Mail sent failure" cho chương trình của bạn để thực hiện hành động 3.SSL được hỗ trợ để sử dụng...

Avamboo Encrypt

Avamboo Encrypt 1.2.60.27

Avamboo Encrypt là một Outlook-AddIn, mã hóa E-mail của bạn chỉ với một cú nhấp chuột! Khi gửi một E-Mail, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu và Avamboo Encrypt sau đó sẽ tạo một tập tin PDF được bảo vệ bằng mật khẩu này. Thay vào đó, các tệp đính kèm vào...

Liên kết được tài trợ:

PSTViewer Pro

PSTViewer Pro 8.0.786 Cập nhật

PstViewer Pro là một công cụ quản lý nội dung E-Mail của Outlook cho những người có công việc quan trọng để làm với email. Sử dụng PstViewer Pro để xem E-mail được định dạng dưới dạng tệp .pst của Outlook. Cũng mở các tệp .ost, .msg, .eml và .mht. Tính...

Liên kết được tài trợ:

CodeTwo Exchange Rules Pro là một hệ thống quản lý email mạnh mẽ cho phép quản lý luồng email tự động và kiểm soát nội dung email bằng cách sử dụng các quy tắc. Các tính năng chính của nó là lọc email, định tuyến lại email, tự động trả lời, phân loại...