Liên kết được tài trợ:

Công cụ chuyển đổi các tin nhắn email được lưu dưới dạng bột ngọt để định dạng EML. Email MS Outlook lưu trong định dạng tập tin duy nhất được chuyển đổi EML mà là định dạng tập tin được hỗ trợ hầu hết các ứng dụng qua email khác nhau, hệ điều hành và...