Liên kết được tài trợ:

KiCad EDA

KiCad EDA 4.0.7 / 5.0.0 RC2 Cập nhật

KiCad EDA là một phần mềm đồ họa mã nguồn mở, được phân phối tự do và đa nền tảng giúp người dùng dễ dàng tạo ra bảng mạch in và bản đồ biểu đồ điện tử. Nó bao gồm chức năng hiển thị 3D và nhiều tính năng hấp dẫn, bao gồm giao diện người dùng đồ họa...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: