Liên kết được tài trợ:

ScalarCalc

ScalarCalc 2.0 Cập nhật

ScalarCalc là một máy tính đơn vị thực sự và chuyển đổi đơn vị. Thực hành toán học với các đơn vị. Ví dụ: thử nhân 5 pound (av) và 2 [inch / giây / giây]. Máy tính tự động tìm kết quả với các đơn vị mới 115.21246198 millinewtons. Kết quả này sau đó có thể...

Medical Image Converter

Medical Image Converter 3.2.7 Cập nhật

        Medical Image Converter là một ứng dụng Windows đơn giản và dễ sử dụng để chuyển đổi các tệp hình ảnh y tế giữa các định dạng hình ảnh khác nhau. Nó là trình chuyển đổi WYSIWYG (Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được) giúp mọi thứ trở nên dễ...

Liên kết được tài trợ:

Multiple Choice Quiz Maker

Multiple Choice Quiz Maker 17.9 Cập nhật

         Trình tạo câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn là một bộ tạo tác vụ dễ dàng và tiết kiệm thời gian để tạo các bài kiểm tra và câu đố cho nội bộ hoặc liên mạng. Phần mềm tự động tạo các trang HTML với nhiều tùy chọn đa phương tiện giúp bạn cá nhân...

        OptiVec là một thư viện hiệu suất cao với hơn 3500 hàm tối ưu hóa bằng tay, các hàm được tích hợp sẵn cho tất cả các kiểu dữ liệu dấu phẩy động và số nguyên từ các trường sau: 1. Vectorized hình thức của toán tử số học và chức năng toán học. 2....

Liên kết được tài trợ:

        CMATH là một thư viện toàn diện cho số học và toán học phức tạp. Các tính năng sau đây làm cho CMATH trở thành một sự thay thế lý tưởng cho các thư viện lớp phức tạp khác: 1. Việc thực hiện hiệu suất cao trong mã máy dẫn đến tốc độ vượt trội. 2....