Liên kết được tài trợ:

ADLIBRIS_DK

ADLIBRIS_DK 0.1.0 Beta

ADLIBRIS_DK là một plugin Calibre có thể lấy ISBN, nhiều tác giả, tiêu đề, nhận xét, đánh giá, bao che, series, ngày xuất bản và nhà xuất bản cho cuốn sách của Đan Mạch. ADLIBRIS_DK là một mã nguồn mở tiện ích được thiết kế để làm việc với Calibre 0.8.0...

ADLIBRIS_SE

ADLIBRIS_SE 0.2.0 Beta

ADLIBRIS_SE là một plugin Calibre có thể lấy ISBN, nhiều tác giả, tiêu đề, nhận xét, đánh giá, bao che, series, ngày xuất bản và nhà xuất bản cho cuốn sách của Thụy Điển.Điều này có thể được sử dụng để thay thế hoặc bổ sung các plugin Calibre hiện có để...

Adun

Adun 0.8.2

dự án Adun là một chương trình mô phỏng sinh học phân tử mở rộng, bao gồm quản lý dữ liệu và khả năng phân tích.Adun cung cấp các thuật toán tiên tiến và quy trình mô phỏng phân tử mà có thể được truy cập từ một giao diện người dùng trực quan mà còn từ...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: