Liên kết được tài trợ:

Vellum

Vellum 2.2 Cập nhật

Cho dù bạn đang xuất bản cuốn sách đầu tiên hay thứ mười lăm của mình, bạn sẽ ngạc nhiên về việc tạo sách điện tử đẹp mắt với Vellum dễ dàng như thế nào. Tính năng mới trong bản phát hành này là gì: Viết sách bằng tiếng nước ngoài, với đánh số...

Calibre

Calibre 3.9 Cập nhật

Calibre là một giải pháp cho nhu cầu sách điện tử của bạn. Đó là miễn phí, mã nguồn mở và cross-nền tảng trong thiết kế. Calibre có nghĩa là một giải pháp thư viện điện tử hoàn chỉnh và do đó bao gồm quản lý thư viện, chuyển đổi định dạng, nguồn cấp dữ...

Novely

Novely 0.1.5

Novely là một trình quản lý ebook tuyệt vời cho danh mục ebook cá nhân của bạn. Mục tiêu của Novely là cung cấp một ứng dụng duy nhất để quản lý toàn bộ danh mục ebook của bạn và làm cho nó có sẵn trên mọi thiết bị. Novely cung cấp trải nghiệm người dùng...

Liên kết được tài trợ:

Cakebrew

Cakebrew 2.63.0

Calibre là một giải pháp một cửa để nhu cầu e-book của bạn. Nó là miễn phí, mã nguồn mở và nền tảng trong thiết kế. Calibre có nghĩa là để có một giải pháp thư viện điện tử đầy đủ và do đó bao gồm quản lý thư viện, chuyển đổi định dạng, cập nhật tin tức...

MultiMode

MultiMode 2.62.0

Calibre là một giải pháp một cửa để nhu cầu e-book của bạn. Nó là miễn phí, mã nguồn mở và nền tảng trong thiết kế. Calibre có nghĩa là để có một giải pháp thư viện điện tử đầy đủ và do đó bao gồm quản lý thư viện, chuyển đổi định dạng, cập nhật tin tức...

BusyCal

BusyCal 2.61.0

Calibre là một giải pháp một cửa để nhu cầu e-book của bạn. Nó là miễn phí, mã nguồn mở và nền tảng trong thiết kế. Calibre có nghĩa là để có một giải pháp thư viện điện tử đầy đủ và do đó bao gồm quản lý thư viện, chuyển đổi định dạng, cập nhật tin tức...

Liên kết được tài trợ: