Liên kết được tài trợ:

BetterTouchTool

BetterTouchTool 2.638 Cập nhật

BetterTouchTool cho phép bạn xác định tấn cử chỉ cho Macbook Trackpad, MagicMouse và MagicTrackpad của bạn. Thêm vào đó, nó mang lại nhiều thứ mới cho MacOS như Windows 7 như chụp cửa sổ, trình chuyển đổi cửa sổ. Tính năng mới trong bản phát hành này: ...

ExactScan Pro

ExactScan Pro 18.6.25

ExactScan Pro là giải pháp quét chuyên nghiệp cho một văn phòng không cần giấy tờ trên máy Mac. Được tổ chức và tiết kiệm thời gian và tiền bạc. ExactScan đi kèm với hơn 400 trình điều khiển cho các máy quét tài liệu chuyên nghiệp từ Avision, Canon...

Liên kết được tài trợ:

Gutenprint

Gutenprint 5.2.14 Cập nhật

Gutenprint, trước đây có tên là Gimp-Print, là một bộ trình điều khiển máy in có thể được sử dụng với hầu hết các hệ thống spooling in UNIX phổ biến, bao gồm CUPS, lpr, LPRng hoặc các hệ thống khác. Những trình điều khiển này cung cấp cao in ấn chất lượng...

Joystick and Gamepad Tester

Joystick and Gamepad Tester 7.1 Cập nhật

        Bạn muốn thử nghiệm các thiết bị trò chơi USB kỹ thuật số và analog của mình? Bạn muốn kiểm tra tất cả các nút và gậy? Bạn muốn kiểm tra các giá trị tối thiểu, mặc định và tối đa được trả về? Sau đó, Joystick và Gamepad Tester là những gì bạn cần....

PrintFab

PrintFab 2.87 Cập nhật

PrintFab là một bộ trình điều khiển máy in mới với các cấu hình màu động và chức năng RIP. Nó được thiết kế để phá vỡ các giới hạn của trình điều khiển máy in tiêu chuẩn - đặc biệt là cho in ảnh kỹ thuật số và DTP. Các cấu hình màu PrintFab năng động tiên...

Liên kết được tài trợ:

SteerMouse

SteerMouse 5.3.1 Cập nhật

SteerMouse là một tiện ích cao cấp cho chuột USB và Bluetooth. SteerMouse có thể gán các chức năng khác nhau cho các nút mà phần mềm của Apple không cho phép, bao gồm nhấp đúp, nhấp chuột bổ trợ, chuyển đổi ứng dụng, gán phím tắt, "di chuyển" con trỏ, di...

Tìm kiếm theo chủ đề