Liên kết được tài trợ:

Mir

Mir 0.24.0 Cập nhật

Mir là một mã nguồn mở và công nghệ máy chủ hiển thị miễn phí đã được thiết kế từ mặt đất lên để cung cấp hỗ trợ hiệu quả cho đồ họa hợp bộ vi xử lý trên hệ thống GNU / Linux. Nó được phát triển bởi Canonical cho thế giới về lĩnh. Hệ điều hành miễn phí...