Liên kết được tài trợ:

man-db

man-db 2.8.4 Cập nhật

man-db là một phần mềm dòng lệnh mã nguồn mở hoàn toàn miễn phí, triển khai hệ thống tài liệu UNIX chuẩn trên các hệ điều hành dựa trên Linux. Hệ thống tài liệu này được người dùng truy cập thông qua lệnh man có sẵn trên hầu hết tất cả các bản phân phối...

Linux From Scratch

Linux From Scratch 8.2 Cập nhật

Linux từ đầu (LFS) là một dự án nguồn mở cung cấp cho người dùng tài liệu toàn diện để xây dựng thành công hệ điều hành dựa trên Linux tùy chỉnh của riêng họ. Ban đầu được tạo bởi Gerard Beekmans và sau đó được chỉnh sửa bởi Bruce Dubbs và Matthew...

Beyond Linux From Scratch

Beyond Linux From Scratch 8.2 Cập nhật

Ngoài Linux từ đầu hoặc BLFS trong ngắn hạn, là một dự án tài liệu Linux nguồn mở dựa trên cuốn sách LFS (Linux From Scratch), hỗ trợ người dùng phát triển hệ điều hành dựa trên Linux của riêng họ theo nhu cầu của họ. Cuốn sách trực tuyến giải thích các...

yelp-tools

yelp-tools 3.28.0 Cập nhật

y công cụ trợ giúp là phần mềm mã nguồn mở và miễn phí được thiết kế như một phần của dự án Yelp, cung cấp các tập lệnh cần thiết để tạo, duy trì và xuất bản tài liệu cho môi trường máy tính để bàn GNOME. Chương trình cũng có thể được sử dụng để xuất...

Liên kết được tài trợ:

Yelp

Yelp 3.28.1 Cập nhật

Yelp là một ứng dụng nguồn mở cung cấp cho người dùng một cách đơn giản để tìm tài liệu tốt nhất cho môi trường máy tính để bàn GNOME, cũng như cho tất cả các thành phần và ứng dụng của nó. Được thiết kế cho GNOME Nó được phân phối như là một phần của dự...

man-pages

man-pages 4.16 Cập nhật

man-pages là một ứng dụng dòng lệnh nguồn mở cung cấp cho người dùng một cách dễ dàng để xem và đọc tài liệu cho nhiều ứng dụng Linux theo định dạng trang người đàn ông. Nó là một chương trình CLI (Giao diện dòng lệnh) đã được sử dụng trong hệ điều hành...

gnome-getting-started-docs

gnome-getting-started-docs 3.28.2 Cập nhật

gnome-getting-start-docs là một dự án phần mềm nguồn mở và được phân phối tự do chứa nhiều tài liệu khác nhau, được dịch sang nhiều ngôn ngữ, cho hướng dẫn Bắt đầu hữu ích của môi trường máy tính để bàn đồ họa GNOME. / p>Tài liệu có thể truy cập trong...

GNOME User Docs

GNOME User Docs 3.26.2.1 Cập nhật

Tài liệu Người dùng GNOME (gnome-user-docs) là một gói mã nguồn mở và phân phối tự do có chứa tài liệu hướng dẫn đầy đủ cho tất cả người dùng môi trường làm việc GNOME, bao gồm các trang hướng dẫn sử dụng cho nhiều ứng dụng liên quan đến Gnome , được...

Liên kết được tài trợ:

GNU Texinfo

GNU Texinfo 6.5 Cập nhật

GNU Texinfo là một dự án mã nguồn mở và 100% phần mềm miễn phí được thiết kế từ dưới lên để hoạt động như một định dạng tài liệu chính thức của dự án GNU. Nó đã được Bob Chassell và Richard Stallman sáng tạo ra cách đây nhiều năm và lấy cảm hứng từ ngôn...

yelp-xsl

yelp-xsl 3.18.1 / 3.20 Beta 1 Cập nhật

tiếng kêu-xsl là một mã nguồn mở, phân phối miễn phí và dự án phần mềm nhỏ mà đã được thiết kế như là một phần của dự án Yelp, cung cấp XSLT lõi (XSL Transformations) stylesheets được sử dụng bởi các thư viện libyelp, cũng như của các phần mềm Yelp chính...