Liên kết được tài trợ:

Reportizer

Reportizer 6.3.6.44 Cập nhật

         Trình báo cáo là một công cụ báo cáo cơ sở dữ liệu. Các báo cáo có thể được chỉnh sửa trong trình thiết kế báo cáo trực quan thuận tiện với thanh công cụ và thanh công cụ mạnh mẽ. Đối với người dùng nâng cao, có một tùy chọn để sửa đổi báo cáo ở...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Document Converter Server

Document Converter Server 1.73 Cập nhật

        Bộ chuyển đổi tài liệu cung cấp các giải pháp chuyển đổi hàng loạt song song có khối lượng lớn chạy như một dịch vụ Windows.Trình chuyển đổi tài liệu đi kèm với tiện ích Trình quản lý dịch vụ, cung cấp giao diện người dùng dễ sử dụng để cấu hình...