Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

DynaFile

DynaFile 2.5

DynaFile là mạnh mẽ, dễ sử dụng phần mềm quản lý tài liệu. Mất toàn bộ một bộ phận không cần giấy tờ nhanh chóng với chức năng quét và lập chỉ mục tự động tính năng. Sau đó, dễ dàng quản lý tất cả các tài liệu của bạn từ một hệ thống nộp đơn trực tuyến...

Liên kết được tài trợ:

CliX

CliX 1.0

Sử dụng Microsft Word để tạo ra các mẫu. Tải mẫu vào dịch vụ Clix và web được tạo ra từ các mẫu có sẵn để chấp nhận dữ liệu mẫu và tạo ra các tài liệu. Điều này cho phép một nhân viên tri thức với khả năng bố trí và định dạng xuất hiện của một tài liệu...

Tìm kiếm theo chủ đề