Liên kết được tài trợ:

Smart DNS Changer

Smart DNS Changer 4.7.2 Cập nhật

Thông minh DNS Changer có bốn công cụ hữu ích. DNS Changer: thay đổi thiết lập DNS để lọc hoặc không lọc kết nối internet của bạn. Có hai loại thiết lập DNS. Lọc DNS: khối, trang web thân thiện với người không thuộc gia đình, malware, lừa đảo và các trang...

ChrisPC DNS Switch

ChrisPC DNS Switch 3.0 Cập nhật

ChrisPC DNS Chuyển cung cấp cho bạn một giao diện người dùng đồ họa đơn giản nhưng hiệu quả để chọn adapter mạng / thẻ và thay đổi DNS tương ứng của nó với các DNS được lựa chọn từ danh sách định trước hoặc với một DNS tùy chỉnh. Các tính năng đa dạng và...