Liên kết được tài trợ:

Picosmos Shows

Picosmos Shows 1.3.5 Cập nhật

Picosmos Hiển hỗ trợ hơn 40 định dạng tập tin hình ảnh (webp, jpg, bmp, png, ico, liệu) Nó cũng hỗ trợ các hoạt động nhóm, chẳng hạn như tổ chức, tối ưu hóa, watermark và xoay. Bạn có thể quản lý và xem ảnh dễ dàng Điều gì là mới trong phiên bản này:. ...

Xem và chỉnh sửa hình ảnh của bạn một cách dễ dàng. Hiển thị hình ảnh toàn màn hình, chơi chúng trong một trình chiếu và bao gồm các tính năng chỉnh sửa được dễ dàng để sử dụng ví dụ: thay đổi kích thước, làm sắc nét, xoay, lật, vv Sao chép và dán từ các...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: