Liên kết được tài trợ:

Công cụ dễ dàng chuyển đổi những kỷ niệm đẹp của bạn vào trình chiếu kỹ thuật số cho thấy chỉ có 3 bước và một vài phút để tạo slide show đẹp với nền danh sách chơi âm thanh. . Chuyển đổi hình ảnh của bạn cưới, những khoảnh khắc thành công của bạn, và...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Cập nhật firmware này kết hợp các cải tiến sau: sửa chữa các hiện tượng của bức ảnh là không thể được thực hiện khi sử dụng bộ điều khiển từ xa RC-1, sửa chữa các hiện tượng mà các máy ảnh tiếp tục di chuyển qua các hình ảnh được phát trở lại, và cải...