Liên kết được tài trợ:

poEdit

poEdit 1.4.6

Nếu bạn cần dịch một ứng dụng bạn đã tạo thành các ngôn ngữ khác nhau, thì poEdit có thể là giải pháp thuận tiện và không đau nhất của bạn. poEdit là một tiện ích miễn phí hiển thị thông tin chương trình một cách rõ ràng và dễ dàng để sử dụng định dạng...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

@promt

@promt Professional English-Spanish 8.0

Người dịch tự động thường bị buộc tội gây nhầm lẫn và không chính xác. Nhưng nếu bạn nhìn sâu hơn, bạn có thể tìm thấy các dịch giả hoạt động khá tốt. @promt Professional English-Spanish là một trong số đó. Người dịch này thực ra là một bộ ứng dụng nhỏ,...