Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

poEdit

poEdit 1.4.6

Nếu bạn cần dịch một ứng dụng bạn đã tạo thành các ngôn ngữ khác nhau, thì poEdit có thể là giải pháp thuận tiện và không đau nhất của bạn. poEdit là một tiện ích miễn phí hiển thị thông tin chương trình một cách rõ ràng và dễ dàng để sử dụng định dạng...

Liên kết được tài trợ: