Liên kết được tài trợ:

SpeedVPN

SpeedVPN 1.1 build 3356

SpeedVPN cho phép bạn có nhanh chóng, an toàn và dễ sử dụng giải pháp để truy cập Internet. Các SpeedVPN là một phần mềm giúp tăng tốc kết nối Internet với công nghệ nén tiên tiến. Nó cải thiện tốc độ kết nối lên đến 5x cho Dialup và 3x cho băng thông...

ProxyCap (64-bit) cho phép bạn để ứng dụng Internet thông qua đường hầm HTTP, SOCKS v4, và các máy chủ v5 proxy. Bạn có thể thông báo cho ProxyCap những ứng dụng nào sẽ kết nối Internet qua proxy và trong hoàn cảnh nào. ProxyCap (64-bit) được thực hiện...

Tốc độ Mini là một tiện ích giúp tăng tốc độ kết nối Internet của bạn. Tốc độ Mini thay đổi một số cài đặt Windows để cung cấp cho bạn hiệu suất nhanh hơn. Chương trình thay đổi kích thước của bạn Max Segment, đơn vị truyền Max, RWIN Value, NDI Cachsize,...

Liên kết được tài trợ:

AOL chống-Idle của Momo nằm trong khay hệ thống Windows của bạn và bác bỏ nhàn rỗi / timer pop-up trong AOL 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, và 6.0. Chương trình này chỉ phục vụ để giữ tin nhắn của nag AOL từ ngắt kết nối bạn trong thời gian không AOL tải, chơi game...

CR-ISP

CR-ISP 1.0

CR-ISP (Countdown Remainder on your ISP) is a program that keeps you informed of the time you have left online by using visible and audible warnings. It's useful for ISPs that limit your time online. CR-ISP will also automatically detect your ISP...

Token 2

Token 2 2.9.5

Token 2 có thể được sử dụng như là một trong hai khách hàng Winsock Telnet hoặc một thiết bị đầu cuối modem dial-up. Nó sẽ tự động xác định loại kết nối dựa trên địa chỉ đích. Nếu 'abc.net' được nhập như một điểm đến, Token 2 sẽ sử dụng Winsock để...

CiDial

CiDial 2.3

CiDial will automatically redial a specified Dial-Up Networking connection until your computer is connected to the Internet then monitor the connection and automatically reconnect if the connection is lost. CiDial can be used instead of the standard...

Liên kết được tài trợ:

vPing

vPing 1.0.0.02

vPing là một tiện ích nhỏ giúp bạn ngay lập tức, thông tin có ý nghĩa về kết nối Internet của bạn. Bạn có thể kiểm tra chất lượng, kiểm tra lỗi, và so sánh các ISP khác nhau. Kết quả có thể được lưu trữ, in ấn, email ngay từ ứng dụng. Giao diện người dùng...

RasTimer

RasTimer 1.11

RasTimer là một chương trình nhỏ cho Windows 95 cho phép bạn để giữ một mắt trên thời gian kết nối Internet của bạn. Ngay sau khi bạn thiết lập một kết nối Dial-Up Networking, chương trình bắt đầu đếm thời gian. RasTimer xuất hiện như là một biểu tượng...