Liên kết được tài trợ:

File định danh là một cổng JavaScript của UNIX "file" công cụ trong đó sử dụng một cơ sở dữ liệu của hơn 2.000 chữ ký (libmagic) để xác định các tập tin. Đơn giản chỉ cần kéo và thả hoặc chọn một tập tin bạn muốn xác định và kết quả sẽ xuất hiện ngay lập...