Liên kết được tài trợ:

Angular Material Design

Angular Material Design 1.0.9 Cập nhật

Thiết kế Vật liệu Góc cung cấp bộ sưu tập các thành phần Giao diện Người dùng sẵn có và các vật dụng có thể được triển khai dễ dàng và nhanh chóng tới bất kỳ ứng dụng AngularJS nào. Vì nhóm phát triển của Google nằm phía sau dự án, khung này tuân theo...

Ruby on Rails

Ruby on Rails 5.0.0.1 / 4.2.7.1 Cập nhật

Ruby on Rails cung cấp tất cả các công cụ cần thiết để phát triển các ứng dụng web có thể chạy trên CGI, FastCGI và trên mod_ruby. Ruby on Rails, còn được gọi là Rails, cho nhà phát triển một môi trường phát triển pure-Ruby. Khuôn khổ ban đầu được...

Liên kết được tài trợ:

Redactor

Redactor 1.2.6

Trình cắm jQuery Redactor biến đổi vùng văn bản thường xuyên thành trình soạn thảo WYSIWYG, cho phép người dùng trang web nhập và sắp xếp văn bản theo ý thích. Redactor được xây dựng để được sử dụng như là một trình soạn thảo văn bản cơ bản nhưng nó...

Node.js

Node.js 7.0.0 / 6.9.1 Cập nhật

Node.js thực tế là một thư viện I / O đang diễn ra cho V8 công cụ JavaScript của Google. Các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng nó để tạo và triển khai cho các ứng dụng lưu lượng truy cập và thời gian thực cần nhiều dữ liệu cần chạy trên các nền tảng...

Bootstrap

Bootstrap 3.3.7 / 2.3.2 / 4.0.0 Alpha 5 Cập nhật

Bởi vì một trong những phiên bản đầu tiên của Bootstrap đã được sử dụng để tạo ra một trong những bố cục trang Web trước đây của Twitter, trong một thời gian dài khuôn khổ này được biết dưới cái tên Twitter Bootstrap. Vì Bootstrap không được sử dụng...

AngularJS

AngularJS 2.1.0 / 1.5.8 Cập nhật

AngularJS sử dụng một triết lý mã duy nhất để sắp xếp và cấu trúc đúng cách một ứng dụng Web, giúp kiểm soát và tùy biến dễ dàng hơn, chỉ bằng JavaScript mà không có sự tương tác phức tạp giữa máy chủ. AngularJS cải thiện tính năng động và quản lý chế...

Liên kết được tài trợ:

Symfony

Symfony 3.1.6 / 2.8.13 Cập nhật

Symfony dựa trên thực tiễn tốt nhất của việc phát triển Web trên Internet. Mục tiêu của khung công tác là tăng tốc việc tạo, duy trì và triển khai các ứng dụng Web tương tác trực tiếp. Symfony được coi là một trong những khuôn khổ PHP tốt nhất hiện...

Tìm kiếm theo chủ đề