Liên kết được tài trợ:

RegExpress

RegExpress 1.2.0

RegExpress là một phần mềm Mac tuyệt vời, miễn phí, thuộc thể loại Phát triển với Hướng dẫn danh mục phụ. Thông tin thêm về RegExpress RegExpress khả dụng cho người dùng có hệ điều hành Mac OS X và các phiên bản trước và bạn chỉ có thể tải xuống bằng...

iMaster là cách mới để tự dạy cho mình về các chủ đề khác nhau. iMaster Objective C là cách dễ nhất để tìm hiểu làm thế nào để chương trình với các ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và phổ biến Objective C. Mục tiêu C là ngôn ngữ được sử dụng để phát triển cho...

Chia thành 6 chủ đề khác nhau và 1 bài kiểm tra chính, iMaster giúp tìm hiểu tất cả các khía cạnh của lập trình PHP. Một chủ đề được "làm chủ" một khi nó đã được thông qua 3 lần. Bạn được coi là một bậc thầy của PHP khi bạn đã hoàn thành tất cả các câu...

Hackety Hack

Hackety Hack 1.0.1

Hackety Hack sẽ dạy cho bạn những điều cơ bản tuyệt đối của chương trình từ mặt đất lên. Không có kinh nghiệm lập trình trước đó là cần thiết! Với Hackety Hack, bạn sẽ tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình Ruby. Ruby được sử dụng cho tất cả các loại chương...

Liên kết được tài trợ:

TakeOff

TakeOff 1.2.2

cất cánh là một ẩn trình duyệt tài liệu nhanh chóng và tối ưu hóa với sự hỗ trợ đầy đủ cho CSS, jQuery, Ruby, Rails và iOS / OS X tài liệu API. Giao diện người dùng mới được đảm bảo rằng không có gì được theo cách của bạn trong khi tối ưu hóa công cụ tìm...

iMaster là cách mới để tự dạy cho mình về các chủ đề khác nhau. iMaster JavaScript là cách dễ nhất để tìm hiểu làm thế nào để phát triển các ứng dụng web động bằng cách sử dụng JavaScript. Chia thành 6 chủ đề khác nhau và 1 bài kiểm tra chính, iMaster...

iMaster là cách mới để tự dạy cho mình về các chủ đề khác nhau. iMaster HTML & CSS là cách dễ nhất để tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các trang web với HTML và CSS Chia thành 6 chủ đề khác nhau và 1 bài kiểm tra chính, iMaster giúp tìm hiểu tất cả các...

iMaster là cách mới để tự dạy cho mình về các chủ đề khác nhau. iMaster Java là cách dễ nhất để tìm hiểu làm thế nào để chương trình với các ngôn ngữ lập trình Java mạnh mẽ và phổ biến. Kỹ năng đạt được trong một trong các ngôn ngữ lập trình trả lương cao...

Liên kết được tài trợ:

Automatic App Translator là một ứng dụng bản dịch tự động cho OS X 10.10 trở lên. Nhằm vào iOS và OS X phát triển, nó tìm cách để giảm bớt gánh nặng của dịch và bản địa hóa các ứng dụng, trong khi cung cấp một giao diện đẹp để quản lý dịch thuật cá...

Cài đặt docsets thêm vào Xcode 5 và giữ cho chúng được cập nhật. Xcode 5 không còn hỗ trợ docsets bên thứ 3. Nó có thể hiển thị chúng, nhưng bạn không thể thêm docsets mới từ bên trong Xcode và nó sẽ không cập nhật chúng. Bạn phải làm điều đó bằng tay -...