Liên kết được tài trợ:

SDK theo dõi khuôn mặt 3D thời gian thực để phát triển các ứng dụng cung cấp chức năng chụp chuyển động cho hoạt ảnh khuôn mặt 3D trong các ứng dụng giải trí (trò chơi, phần mềm giao tiếp hoặc tin nhắn tức thì với biểu tượng cảm xúc động), ứng dụng thực...

Liên kết được tài trợ:

Active Resizer .NET Control là một ứng dụng kiểm soát trình điều khiển dạng cửa sổ .NET thông minh giúp cho các ứng dụng .NET của bạn hoàn toàn độc lập với độ phân giải, hoàn toàn không có mã hóa!Thời gian chạy kiểm soát hoàn toàn miễn phí bản quyền!Thiết...

VB.Net PDF

VB.Net PDF 4.4.7

Làm thế nào để tạo PDF và chỉnh sửa tài liệu PDF bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình VB.Net.Một hướng dẫn phần mềm với các ví dụ mã cho các nhà phát triển VB Dot Net.VB.Net: Tạo một tệp PDFDự án Visual Studio này bao gồm việc tạo ra các tài liệu PDF toàn...

Liên kết được tài trợ:

Kinect for Windows SDK

Kinect for Windows SDK (64-bit) Beta 2 1.0 Cập nhật

Bộ Kinect cho Bộ phát triển phần mềm Windows (SDK) cho phép nhà phát triển tạo các ứng dụng hỗ trợ cử chỉ và nhận dạng giọng nói, sử dụng công nghệ cảm biến Kinect trên các máy tính chạy Windows 7, Windows 8 và Windows Embedded Standard 7. Yêu cầu : ...