Liên kết được tài trợ:

Agena

Agena 2.11.5 Cập nhật

Agena là một ngôn ngữ lập trình thủ tục nguồn mở, miễn phí, đa nền tảng và dễ học được thiết kế để sử dụng hàng ngày. Nó có thể được sử dụng trong môi trường đồ họa, khoa học, ngôn ngữ và giáo dục, cũng như trên các ứng dụng kịch bản, hỗ trợ tất cả các...

GLPI

GLPI 9.2.3 Cập nhật

GLPI , viết tắt của Gestion Libre de Parc Informatique, là một ứng dụng dựa trên web mã nguồn mở, độc lập và hoàn toàn miễn phí được triển khai bằng PHP và JavaScript và được thiết kế từ đầu để hoạt động như phần mềm quản lý tài nguyên thông tin có giao...

SmartSVN

SmartSVN 9.3.0 Cập nhật

SmartSVN là một ứng dụng đồ họa thương mại, được phân phối tự do và đa nền tảng được thiết kế từ đầu để hoạt động như một ứng dụng Subversion (SVN). Dự án này tuân theo cùng một triết lý như SmartCVS, vì nó cung cấp tất cả các tính năng được yêu cầu...

KDevelop

KDevelop 5.2.3 Cập nhật

KDevelop là một dự án phần mềm nguồn mở, di động và miễn phí cung cấp cho người dùng IDE đầy đủ tính năng (Môi trường phát triển tích hợp) cho C, C ++ và các ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi khác . Tính năng trong nháy mắt Các tính năng chính bao...

Liên kết được tài trợ:

FOX

FOX 1.7.64 Cập nhật

FOX là viết tắt của Free Objects for X và nó là một chương trình mã nguồn mở được triển khai trong C ++ và được thiết kế từ nền tảng được sử dụng để xây dựng Giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho các dự án phần mềm. Nó được phát triển cho Linux, nhưng...

Griffon IDE

Griffon IDE 1.8.7 Cập nhật

Griffon IDE là một dự án phần mềm đồ họa hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở để chỉnh sửa HTML, Bash, Perl, PHP, MySQL và mã C. Nó cho phép tạo mã nguồn trong một vài cú nhấp chuột. Nói cách khác, nó là một tiện ích Môi trường Phát triển Tích hợp (IDE) cho...

PyGObject

PyGObject 3.28.3 Cập nhật

PyGObject là một phần mềm thư viện nguồn mở và hoàn toàn miễn phí được viết bằng Python và được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có một bộ sưu tập các ràng buộc Python cho Hệ thống đối tượng GLib (GObject) và thư viện GLib. trong ngôn ngữ lập trình...

SQLite

SQLite 3.24.0 Cập nhật

SQLite là một thư viện C mã nguồn mở, đa nền tảng, miễn phí và nhỏ, triển khai một cơ sở dữ liệu SQL khép kín, có thể nhúng, giao dịch, không máy chủ và không cấu hình. Đây là công cụ cơ sở dữ liệu SQL được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Tính năng...

Liên kết được tài trợ:

DBeaver

DBeaver 5.1.0 Cập nhật

DBeaver là phần mềm đồ họa, đa nền tảng và phần mềm đồ họa hoàn toàn miễn phí được triển khai trong Java / Eclipse và được thiết kế từ nền tảng để hoạt động như một trình khách SQL và trình quản lý cơ sở dữ liệu chung cho các hệ điều hành GNU / Linux....

Eric

Eric 18.06 Cập nhật

Eric là một dự án nguồn mở và đa nền tảng cung cấp cho nhà phát triển và lập trình viên một IDE đầy đủ tính năng (Môi trường phát triển tích hợp) cho ngôn ngữ lập trình Python và Ruby. Nó được viết hoàn toàn bằng Python Phần mềm được viết bằng Python, có...