Liên kết được tài trợ:

Hãy để đĩa CD hoặc DVD tự động mở các tài liệu của bạn hoặc hiển thị một menu khi đĩa của bạn được đưa vào máy tính của người dùng. Tạo đĩa chạy tự động trong một vài cú nhấp chuột, không có thiết kế hay lập trình cần thiết! Tất cả bạn cần làm là xác định...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: