Liên kết được tài trợ:

        EximiousSoft Business Card Designer là phần mềm mạnh mẽ nhưng dễ dàng để tạo danh thiếp chuyên nghiệp. Với đó, bạn có thể thiết kế thẻ của riêng bạn theo ý muốn. Chọn từ các mẫu thẻ kinh doanh được thiết kế sẵn và tùy chỉnh với văn bản và biểu...

Liên kết được tài trợ:

Đồng hồ đo mực phủ APFill là công cụ duy nhất cho người dùng PrintShops và Home. Bây giờ bạn có thể tối ưu hóa các trang bạn in để chi tiêu ít Mực, Mực và Tiền. Mực in, mực in thường được mô tả bởi các nhà sản xuất máy in như rất nhiều trang A4 sử dụng 5%...

Liên kết được tài trợ: