Liên kết được tài trợ:

Overwatch là có một lần, loại Hợp Quốc đứng lực lượng hòa bình trước khi nó bị giải tán. Trong suốt thời gian của trò chơi, một số các anh hùng của Overwatch muốn để có được nhóm lại với nhau. Nhập Watchpoint Gibraltar, nhà của phòng thí nghiệm cho...

Dễ dàng chia sẻ nhiều loại mặt hàng với Google Talk bạn bè bằng cách sử dụng tiện ích này. Các mặt hàng của bạn có thể đến từ bất cứ nơi nào: một số văn bản trong một E-mail, hình ảnh từ một trang web, hoặc một tập tin từ máy tính của bạn. Và tốt nhất của...

Liên kết được tài trợ:

Thư viện Guitar Guitar. Công cụ tiểu thuyết cho những người muốn học chơi guitar. Với chương trình này, bạn có thể tạo các tờ dựa trên các bài hát và giai điệu yêu thích của bạn. Lưu trữ và giải nén các bộ sưu tập theo ý muốn. Chương trình hiển thị trực...

Liên kết được tài trợ: