Liên kết được tài trợ:

Cinnamon

Cinnamon 3.8.8 Cập nhật

Quế là một dự án mã nguồn mở cung cấp cho người dùng môi trường máy tính để bàn đầy đủ tính năng cho các hệ điều hành GNU / Linux. Nó là một nhánh của giao diện người dùng GNOME Shell được phân phối với dự án GNOME. Nó đã được thiết kế từ đầu để cung cấp...

Eye of GNOME

Eye of GNOME 3.28.3 Cập nhật

Eye of GNOME là một ứng dụng mã nguồn mở cho phép người dùng xem các tệp hình ảnh theo nguồn mở, các hệ điều hành dựa trên Linux. Nó chủ yếu được sử dụng trong môi trường máy tính để bàn GNOME, nơi nó được gọi là Image Viewer. Tính năng trong nháy mắt...

GNOME Initial Setup

GNOME Initial Setup 3.29.1 Cập nhật

Thiết lập ban đầu GNOME là gói phần mềm nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho dự án GNOME, cho phép người dùng định cấu hình các khía cạnh cơ bản khác nhau của môi trường máy tính để bàn Linux. Nó không hoạt động với các DE hoặc WM khác. Được thiết kế cho...

GNOME Control Center

GNOME Control Center 3.28.2 / 3.30.0 Beta 1 Cập nhật

Trung tâm điều khiển GNOME là một dự án mã nguồn mở cho phép người dùng GNOME kiểm soát các khía cạnh khác nhau của môi trường máy tính để bàn của họ, cũng như hệ điều hành Linux mà GNOME được cài đặt. Ứng dụng cung cấp một nơi duy nhất, dễ truy cập, nơi...

Liên kết được tài trợ:

GNOME

GNOME 3.28.2 / 3.30.0 Beta Cập nhật

GNOME là một môi trường máy tính để bàn phức tạp và phức tạp có thể được sử dụng trên bất kỳ bản phân phối Linux nào, trên cùng một máy chủ cửa sổ, chẳng hạn như X11 hoặc Wayland. Đây là một dự án nguồn mở và miễn phí 100%. Nó có thể được mô tả bằng...

GNOME Shell Extensions

GNOME Shell Extensions 3.28.1 / 3.30.0 Beta Cập nhật

Tiện ích mở rộng vỏ GNOME là một dự án nguồn mở và tự do phân phối cung cấp cho người dùng bộ sưu tập tiện ích mở rộng khiêm tốn cho giao diện người dùng GNOME Shell của môi trường máy tính để bàn GNOME. Nó chứa một số phần mở rộng, được lựa chọn cẩn...

Mutter

Mutter 3.28.2 / 3.30.0 Beta Cập nhật

Mutter là một dự án nguồn mở được thiết kế để thay thế trình quản lý cửa sổ Metacity trong môi trường máy tính để bàn GNOME, cung cấp chức năng tổng hợp và nhiều tính năng hấp dẫn khác. Phần mềm này được phân phối cùng với môi trường máy tính để bàn...

GNOME Settings Daemon

GNOME Settings Daemon 3.28.1 / 3.30.0 Beta Cập nhật

Cài đặt GNOME Daemon (gnome-settings-daemon) là một dự án phần mềm nguồn mở và miễn phí được thiết kế từ phần bù để hoạt động như một daemon để xử lý các thiết lập phiên của môi trường làm việc GNOME . Kiến trúc của nó bao gồm các plugin. Đó là thành...

Liên kết được tài trợ:

gnome-session

gnome-session 3.28.1 / 3.30.0 Beta 1 Cập nhật

gnome-session là một dự án phần mềm nguồn mở và miễn phí, một thành phần quan trọng của môi trường máy tính để bàn GNOME, cung cấp các thành phần thiết yếu cho các phiên của nó. Nó bao gồm trình quản lý phiên GNOME, một chương trình cấu hình cho phép...

GObject Introspection

GObject Introspection 1.57.2 Cập nhật

Hướng nội triển vọng là một phần mềm thư viện nguồn mở và được phân phối tự do được triển khai trong C và được thiết kế từ dưới lên để được sử dụng để mô tả các API (Giao diện lập trình ứng dụng), cũng như thu thập chúng trong máy có thể đọc được và định...