Liên kết được tài trợ:

NET Memory Profiler là một công cụ mạnh mẽ cho việc tìm kiếm rò rỉ bộ nhớ và tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ trong chương trình viết bằng C #, VB.NET hoặc bất kỳ ngôn ngữ .NET khác.                                                     Nó cho phép bạn lấy...

Advanced USB Port Monitor

Advanced USB Port Monitor 2.6.6 build 628

Advanced USB Port Monitor là một Bus USB, thiết bị USB và Protocol Analyzer. Nâng cao USB Port Monitor gói các chức năng mạnh mẽ để chụp, xem và lưu lượng truy cập quá trình USB. Nó cho phép quan sát tinh tế và tìm kiếm thông minh một cách chính xác và...

Affinic Debugger, .aka. ADG, được thiết kế giao diện của bạn hàng ngày người dùng đồ họa (GUI) để gỡ rối khác nhau. xây dựng này được đặc biệt nhắm vào GDB, gỡ rối GNU và LLĐB, debugger LLVM. Với các cửa sổ đồ họa, ADG có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh...

Affinic Debugger GUI được thiết kế như là một giao diện đồ họa người dùng gỡ rối khác nhau. Việc phát hiện được mục tiêu cụ thể vào GDB, gỡ rối GNU. Với các cửa sổ đồ họa, ADG có thể thỏa sức mạnh đầy đủ GDB bằng cách xem nhiều loại thông tin trong một...

Liên kết được tài trợ:

Alloclave

Alloclave 0.2

Bộ nhớ profiler Alloclave làm cho nó dễ dàng để thu thập thông tin chi tiết về C ++ của bạn vi bộ nhớ Windows ứng dụng. Nó hiển thị các thông tin một cách trực quan mà làm cho vấn đề của bạn nhảy ra ở bạn. Đó là sau đó dễ dàng để sửa chữa vấn đề của bạn...

Neo là một công cụ gỡ lỗi duy nhất (shareware) với rò rỉ bộ nhớ tự động, bế tắc và phát hiện bế tắc tiềm năng. Gọi ngăn xếp, mô-đun, chủ đề, xử lý, trường hợp ngoại lệ tất cả kết hợp lại với nhau, Anchor giúp bạn hiểu rõ tất cả các bit của ứng dụng của...

Một công cụ autotracing tốt cho NET. Hỗ trợ sửa lỗi và phát hành, không cần mã nguồn. Hỗ trợ đa luồng. Hỗ trợ VB.NET, C #, và tất cả các chương trình quản lý. Ghi các thông số đầu vào và giá trị trả về của hàm, mà là breakpoint bộ trong chương trình mục...

Liên kết được tài trợ:

Auto Gỡ rối cho Net Pro là một công cụ tự động truy tìm cho .NET. Hỗ trợ sửa lỗi và phát hành, không cần mã nguồn. Hỗ trợ multi-thread. Hỗ trợ VB.NET, C #, và tất cả các chương trình quản lý. Ghi các thông số đầu vào và giá trị trả về của hàm, mà là...