Liên kết được tài trợ:

Automation Spy

Automation Spy 3.3 Cập nhật

Công cụ Spy để kiểm tra UI Automation Elements trên máy tính của bạn. Nó truy vấn tài sản và thông tin mô hình cho các đối tượng tự động hóa mà bạn chọn trong cây điều hướng hoặc chọn từ màn hình sử dụng con trỏ chuột. Xem các chú giải công cụ của nút để...

Tự động gián điệp - Không được quản lý có thể được sử dụng để điều hướng qua phân cấp MS UI Tự động hóa các đối tượng và kiểm tra các thuộc tính và mẫu điều khiển của từng đối tượng. Nó được xây dựng bằng phiên bản API tự động hóa không được quản lý. Nằm...

Serial Port Utility là một phần mềm giao tiếp chuyên nghiệp cho cổng nối tiếp. Serialport Utility giúp cho việc phát triển ứng dụng phần mềm-phần mềm trở nên hiệu quả hơn. Nó sẽ tăng tốc độ thiết kế, phát triển, gỡ lỗi và thử nghiệm các ứng dụng và thiết...

Liên kết được tài trợ:

Hoo WinTail

Hoo WinTail Build 952 4.1 Cập nhật

Hoo WinTail là một trình theo dõi nhật ký thời gian thực cho Windows giống như đuôi Unix nếu tiện ích. Nó có thể được sử dụng để xem kết thúc của một tập tin đang phát triển. Đó là lý tưởng để xem các dấu vết ứng dụng hoặc nhật ký máy chủ trong thời gian...

Dbug

Dbug 1.8

Dbug là một công cụ giám sát mạng dựa trên đám mây. Nó cho phép bạn gỡ lỗi, sao chép, thao tác, phân tích và chia sẻ lưu lượng giữa các máy khách và máy chủ. Theo dõi nâng cao: Theo dõi kết nối internet hiện tại của bạn trong thời gian thực. Phân tích...

Bugee

Bugee 1.0

Bugee là một chương trình theo dõi ít ​​vấn đề. Tất nhiên có rất nhiều chương trình theo dõi vấn đề với khả năng và chức năng vượt trội trên web và một số trong số đó cũng miễn phí. Vậy tại sao chọn chương trình này? Vâng Nếu bạn đang tìm kiếm một chương...

Serial Port Utility

Serial Port Utility 3.7.2.0715 Cập nhật

Serial Port Utility là một phần mềm giao tiếp chuyên nghiệp cho cổng nối tiếp. Serialport Utility làm cho nó hiệu quả hơn cho sự phát triển của phần cứng-phần mềm ứng dụng. Nó sẽ tăng tốc độ thiết kế, phát triển, gỡ lỗi và kiểm tra các ứng dụng và thiết...

Liên kết được tài trợ:

LogFilter

LogFilter 1.1 build 156 Cập nhật

LogFilter là một biên tập viên cho log file dựa trên văn bản với khả năng lọc tiên tiến. Sử dụng LogFilter, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng lọc ra dữ liệu không liên quan trong các tập tin của bạn cho phép bạn tập trung vào dữ liệu bạn quan tâm....

Affinic Debugger, .aka. ADG, được thiết kế giao diện của bạn hàng ngày người dùng đồ họa (GUI) để gỡ rối khác nhau. xây dựng này được đặc biệt nhắm vào GDB, gỡ rối GNU và LLĐB, debugger LLVM. Với các cửa sổ đồ họa, ADG có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh...