Liên kết được tài trợ:

Cornerstone

Cornerstone 3.1 Cập nhật

Kiểm soát Subversion với một ứng dụng khách hàng được thiết kế đặc biệt cho người dùng Mac. Cornerstone tích hợp tất cả các tính năng bạn cần để tương tác với kho của bạn và làm như vậy trong một thời trang thanh lịch và dễ sử dụng. Cho dù bạn là người...

Bugzilla

Bugzilla 5.1.2 Cập nhật

Bugzilla là hệ thống theo dõi lỗi phần mềm nguồn mở / miễn phí hàng đầu, với các cài đặt cao cấp tại mozilla.org (250.000 mục), Gnome, Red Hat và NASA. Nó có một loạt các lĩnh vực, quản lý tập tin đính kèm, liên quan đến phụ thuộc vào lỗi, thông báo bằng...

Script Debugger

Script Debugger 6.0.7 Cập nhật

Trình gỡ rối tập lệnh là một sự thay thế hoàn toàn cho Trình Biên tập Tập lệnh của Apple. Nó cung cấp không giới hạn về kích thước tập lệnh cũng như công cụ chỉnh sửa, gỡ lỗi và từ điển mạnh mẽ. Tính năng mới trong phiên bản này: 812: Giải quyết...

Versions

Versions 1.4.0 Cập nhật

Các phiên bản là một công cụ cho một công việc thoải mái với các phân đoạn. Giao diện Timeline hiển thị những sửa đổi gần đây, hoàn chỉnh với cam kết đăng nhập ghi chú và một danh sách đầy đủ các tập tin thay đổi. Người dùng có thể nhấp vào bất kỳ tệp nào...

Liên kết được tài trợ:

CoverStory

CoverStory 4.4.1 Cập nhật

CoverStory là một UI cho thấy phạm vi bảo hiểm mã. Nó cũng cho phép bạn kiểm tra mức độ phức tạp của mã. Tính năng mới trong bản phát hành này: Giải quyết vấn đề đăng ký Là mới trong phiên bản 4.2: Hỗ trợ Snow Leopard và cải tiến hiệu...

Deskzilla

Deskzilla 3.2.1 Cập nhật

Deskzilla là một khách hàng máy tính để bàn cho hệ thống theo dõi lỗi Bugzilla của Mozilla. Nó cung cấp cho người sử dụng Bugzilla với một môi trường làm việc tương tác và tính năng bổ sung, phục vụ như là một công cụ có giá trị cho mọi người tham gia dự...

Affinic Debugger, .aka. ADG, được thiết kế giao diện của bạn hàng ngày người dùng đồ họa (GUI) để gỡ rối khác nhau. xây dựng này được đặc biệt nhắm vào GDB, gỡ rối GNU và LLĐB, debugger LLVM. Với các cửa sổ đồ họa, ADG có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh...

Liên kết được tài trợ:

Simulator liệu Finder là một tiện ích để giúp bạn truy cập các tập tin trong Xcode 6.0 iOS Simulator. Nó sẽ xuất hiện cho bạn danh sách các mô phỏng có thể truy cập và các ứng dụng được cài đặt trên mỗi mô phỏng. Nó sẽ cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng...