Liên kết được tài trợ:

MySQL Database Server

MySQL Database Server 5.7.20.1 Cập nhật

Máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL được thiết kế cho các tổ chức doanh nghiệp cung cấp các ứng dụng cơ sở dữ liệu quan trọng cho doanh nghiệp. Nó cung cấp cho các nhà phát triển doanh nghiệp, DBAs và ISVs một loạt các tính năng doanh nghiệp mới để phát triển,...

MySQL Workbench OSS

MySQL Workbench OSS 6.3.3 Cập nhật

MySQL Workbench cho phép một DBA, nhà phát triển, hay kiến ​​trúc sư dữ liệu để thiết kế trực quan, tạo ra và quản lý tất cả các loại cơ sở dữ liệu bao gồm Web, OLTP, và cơ sở dữ liệu kho dữ liệu. Nó bao gồm tất cả mọi thứ một modeler dữ liệu cần cho việc...

CSV Editor Pro

CSV Editor Pro 3.0.8 Cập nhật

CSV Editor là một ứng dụng phải có cho bất cứ ai muốn chỉnh sửa các tài liệu CSV trên Mac. Nó cho phép bạn mở bất kỳ tài liệu CSV mã hóa, tự động phát hiện mã hóa văn bản và phân tích bất kỳ văn bản được mã hóa. Hơn nữa, CSV Editor là sự lựa chọn tốt nhất...

Liên kết được tài trợ:

Highly-mở rộng, đa nền tảng, xác nhận hợp trình soạn thảo XML gồm có một quan điểm xử lý như word. Nó làm cho nó dễ dàng cho các nhà văn kỹ thuật để làm chủ từ vựng XML như DocBook hoặc DITA là gì mới trong phiên bản này:. New "Lựa chọn chế độ Easy...

SQLite Client là một tiện ích tiện dụng cho các nhà phát triển với cơ sở dữ liệu SQLite. Đối với cơ sở dữ liệu SQLite là một địa chỉ mạng bên vận chuyển với Mac và iPad / iPhone / iPod, các nhà phát triển chỉ có thể truy cập chúng với mã số, đôi khi nó...

Liên kết được tài trợ:

Aqua Data Studio

Aqua Data Studio 19.0.2 Cập nhật

Aqua Data Studio là một môi trường phát triển tích hợp đầy đủ (IDE) của nhà phát triển cơ sở dữ liệu. IDE cung cấp ba lĩnh vực chức năng chính: A) Công cụ quản trị và truy vấn cơ sở dữ liệu, B) Bộ công cụ so sánh cho cơ sở dữ liệu, hệ thống tập tin và...

Navicat (SQL Server GUI)

Navicat (SQL Server GUI) 12.1.3 Cập nhật

        Navicat (SQL Server GUI) là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server, có thể chuyển đổi XML, CSV, MS Excel, MS Access và các định dạng dữ liệu phổ biến sang cơ sở dữ liệu SQL Server, loại bỏ thời gian nhập dữ liệu và các lỗi đi kèm. Các tính...