Liên kết được tài trợ:

TablePro

TablePro 3.90

TablePro là một cơ sở dữ liệu đơn giản, thuận tiện, và rất linh hoạt cho gia đình và văn phòng, với các tùy chọn tìm kiếm nhanh chóng và mạnh mẽ, khả năng xuất khẩu sang các định dạng khác nhau, một bản in, phân loại trên tất cả các lĩnh vực, điều chỉnh...

Liên kết được tài trợ:

Tzip

Tzip 2.0

Giải nén Bất cứ điều gì: Một cú nhấp chuột để giải nén tập tin nén của nhiều loại. Hơn nữa, Tzip tự động làm sạch dành cho tất cả tạm thời trích xuất các bản sao để ngăn chặn lạm dụng. Zip và Quản lý nội dung: Nén các tập tin và thư mục lớn làm cho họ...

Liên kết được tài trợ:

NTKdBU

NTKdBU 2.0

NTKDBU là một quản lý cơ sở dữ liệu cho việc tạo và duy trì xBase (DBF) Bàn và các chỉ số. Một tiện ích dB nhẹ cho nhu cầu cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn. Các công cụ không thể thiếu để tạo, chỉnh sửa, in ấn, xuất khẩu và duy trì cơ sở dữ liệu của...