Liên kết được tài trợ:

Skyvia

Skyvia 4.3 Cập nhật

Skyvia là một dịch vụ đám mây cho tích hợp dữ liệu, quản lý và sao lưu. Dịch vụ này cho phép người dùng thực hiện các dữ liệu xuất khẩu, nhập khẩu, nhân rộng, đồng bộ trong một giao diện người dùng đơn giản. Với Skyvia người dùng sao lưu được tự động sao...

Ứng dụng đầu tiên là một sáng tạo IDE dựa trên đám mây có nghĩa là để thúc đẩy phát triển ứng dụng doanh nghiệp một cách rất dễ sử dụng. Bằng cách đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh của nó trên thị trường, ứng dụng đầu tiên cung cấp một nền tảng sẵn...

Liên kết được tài trợ:

Beetrack

Beetrack 5.0

Beetrack là một phần mềm quản lý thời gian thực cho các đội tàu và các gói của bạn. Nhận hàng ngày và báo cáo hàng tuần để hỗ trợ các quyết định tốt hơn và quá trình giao hàng tối ưu. Chúng tôi cung cấp cho bạn sự rõ ràng về ngày của bạn để hoạt động ngày...

Almabase

Almabase 1.0

Almabase giúp học đại học của bạn xây dựng một cơ sở dữ liệu của tất cả các cựu sinh viên của bạn và kết nối chúng trong thời gian không. Các tính năng cốt lõi của sản phẩm của chúng tôi: tìm kiếm dễ dàng và mạnh mẽ, tiểu đồng bộ với Facebook và LinkedIn,...

Liên kết được tài trợ: