Liên kết được tài trợ:

Universal Database Tools DtSQL

Universal Database Tools DtSQL 6.5.1 Cập nhật

DtSQL là công cụ cơ sở dữ liệu dành cho các nhà phát triển và quản trị cơ sở dữ liệu để truy vấn, chỉnh sửa, duyệt qua và quản lý các đối tượng cơ sở dữ liệu. Nó có thể truy cập hầu hết các cơ sở dữ liệu và có thể được sử dụng trên tất cả các hệ điều hành...

Liên kết được tài trợ:

Gym POS Manager

Gym POS Manager 18.5 Cập nhật

Phòng tập thể dục POS Manager là một phần mềm đa năng cho những người điều hành trung tâm thể dục. Hãy tận hưởng phần mềm thân thiện với người dùng này. Chỉ cần nhấp vào nút để điều hướng từ tệp đến tệp. Quản lý thanh toán, tư cách thành viên và cuộc hẹn...

Froq

Froq 3b4.3120 Cập nhật

Froq là một công cụ để truy vấn cơ sở dữ liệu nhanh chóng, đó là một ứng dụng Mac OS X cung cấp dễ dàng truy cập vào cơ sở dữ liệu khác nhau, tập trung vào duyệt dữ liệu của bạn một cách dễ dàng. Nó cung cấp một giao diện trực quan và nhanh chóng đến cơ...

Liên kết được tài trợ: