Liên kết được tài trợ:

Samsung Smart Switch

Samsung Smart Switch 4.2.18052_28 Cập nhật

Samsung Smart Switch là một công cụ dễ sử dụng để chuyển nội dung từ điện thoại thông minh khác sang thiết bị di động Samsung. Với Smart Switch, bạn có thể chuyển dữ liệu cá nhân, phương tiện và ứng dụng của mình bằng một dịch vụ mà không phải sử dụng...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: