Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Synchredible

Synchredible 5.100 Cập nhật

Cho dù đó là một tập tin cá nhân hoặc toàn bộ ổ đĩa - Synchredible sẽ đồng bộ hóa, sao chép và lưu chúng cho bạn. Một hướng dẫn phần mềm sẽ giúp bạn xác định các công việc mà là một trong hai tiền dự kiến ​​hoặc được thực hiện thông qua kết nối USB. Bằng...

MindStick nhập khẩu Utility là một mạnh mẽ và dễ dàng để sử dụng ứng dụng máy tính để bàn để sao chép dữ liệu từ một nguồn tới một đích đến. Ứng dụng này cho phép người sử dụng để nhập khẩu hoặc xuất khẩu dữ liệu vào một trong hai cơ sở dữ liệu cùng một...

Liên kết được tài trợ: