Liên kết được tài trợ:

4Media iPhone Liên hệ Chuyển chuyển tất cả các thông tin liên lạc trong iPhone của bạn đến chương trình sao lưu rắn, nhập khẩu bất kỳ tập tin CSV và vCard để di chuyển liên lạc thông tin vào điện thoại, địa chỉ liên lạc dữ liệu xuất khẩu như CSV và file...

iPad là loại một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nó để xem phim, nghe nhạc, đọc sách điện tử và có một cuộc trò chuyện với bạn bè. Tuy nhiên, nó không thể cho chúng tôi để đưa mọi thứ vào iPad cho việc lưu...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ: