Liên kết được tài trợ:

Samsung Smart Switch

Samsung Smart Switch 4.2.18052_28 Cập nhật

Samsung Smart Switch là một công cụ dễ sử dụng để chuyển nội dung từ điện thoại thông minh khác sang thiết bị di động Samsung. Với Smart Switch, bạn có thể chuyển dữ liệu cá nhân, phương tiện và ứng dụng của mình bằng một dịch vụ mà không phải sử dụng...

Liên kết được tài trợ:

Send Anywhere

Send Anywhere 8.5.281241 Cập nhật

Gửi bất kỳ đâu là dịch vụ chia sẻ tệp đa nền tảng cho phép người dùng dễ dàng chia sẻ nội dung kỹ thuật số ngang hàng, trong thời gian thực, không có bộ nhớ đám mây. Gửi bất kỳ nơi nào cho phép người dùng cuối gửi nhiều tệp, bất kỳ loại tệp và kích thước...

Dễ dàng Chuyển iPhone WhatsApp tin nhắn cho Android trên nhiều máy tính Chấn của WhatsApp tin nhắn chat trên iPhone của bạn và muốn chuyển chúng sang một điện thoại Android? Bây giờ Backuptrans iPhone WhatsApp Transfer Android phải là phần mềm tốt nhất để...

Liên kết được tài trợ: