Liên kết được tài trợ:

công cụ trực tuyến này cho phép người sử dụng để tạo ra Windows Cursors trực tiếp trong trình duyệt của họ. Cursors 32x32 XP với các cạnh trơn tru được hỗ trợ. Người dùng có thể vẽ bằng bút chì, Line, Rectangle và Ellipse công cụ. Nó cũng có thể thêm vào...