Liên kết được tài trợ:

Standard CRM

Standard CRM 8.4.211414 Cập nhật

Tiêu chuẩn CRM là một công cụ kinh doanh mạnh mẽ để hỗ trợ dịch vụ khách hàng của bạn và biến tương tác thành các mối quan hệ lâu dài. Nhanh chóng thiết lập. Dễ sử dụng. Không giới hạn thời gian. Tải ngay. Trải nghiệm tương lai. Tiêu chuẩn CRM là một ứng...

Blueprint Pro

Blueprint Pro 2.1.1 Cập nhật

Blueprint Pro là một trung tâm điều khiển cho doanh nghiệp của bạn. Các ứng dụng chuyên ngành cho các doanh nghiệp nhỏ, trong đó kết hợp Managements dự án mạnh mẽ việc sử dụng các cột mốc, quản lý bán hàng và một phạm vi rộng lớn của chức năng tổ chức...

Một Giải pháp Đối với triển vọng Tracking Giáo Prospect Keeper được thiết kế để giúp nhà thờ của bạn là cố ý thêm về việc theo dõi các thành viên tiềm năng và thiết kế một chiến lược theo dõi. Nó là một phần không thể thiếu ofFriendship Ablaze! tài liệu...

Liên kết được tài trợ:

4ASoft Chương trình giúp bạn quản lý công việc của bạn hiệu quả và với thủ tục giấy tờ tối thiểu. Tạo chương trình nghị sự cho các thời điểm khác nhau. Phân công nhiệm vụ và làm cho lịch trình cho một hoặc nhiều nhân viên. Xem và kiểm soát các thông tin...

Gia đình Voicemail ... Không có lệ phí hàng tháng! PhoneValet Home Edition đi kèm với tất cả các tính năng của một gia đình bận rộn có thể muốn tổ chức các cuộc gọi của họ. Thật ngạc nhiên dễ dàng để cài đặt và sử dụng, nó giúp người trả lời đúng đầu...

Envirolyzer

Envirolyzer 1.2.2

tạo ra để giúp bạn sắp xếp authoring của bạn và công việc quản trị trang web, Envirolyzer phát hiện máy chủ và máy khách môi trường của bạn và báo cáo kết quả trực tiếp trong trình duyệt web của bạn Yêu cầu . Mac OS X 10.4 PPC Mac OS X 10.3.9 ...

iPIM

iPIM 1.0

iPIM là một giải pháp chuyên nghiệp cho việc tạo lịch và danh bạ được sử dụng để quản lý tất cả các cuộc hẹn và thời hạn cho một hoặc nhiều cá nhân. Có sẵn cho cả Mac OS 9 và OS X, iPIM làm cho nó dễ dàng để tổ chức một công ty hay nhóm làm việc bởi vì...

Liên kết được tài trợ:

AddressBook Printer là một chương trình đơn giản để in ra địa chỉ hoặc nhóm những địa chỉ từ chương trình AddressBook của Apple như nhỏ hai mặt sổ địa chỉ thích hợp để làm với bạn. là gì mới trong phiên bản này: New tab giao diện người dùng Kết...

ABNavigator

ABNavigator 1.0.3

ABNavigator là một ứng dụng dễ dàng để có được hướng đi từ điểm A đến điểm B bằng cách sử dụng các thông tin trong sổ địa chỉ của bạn. Đơn giản chỉ cần chọn một điểm khởi đầu ("From Address") và điểm cuối ("To Address"), là nguồn gốc cho các hướng (ví dụ,...