Liên kết được tài trợ:

Metasploit

Metasploit 5.0.86 Cập nhật

Một sự hợp tác giữa các cộng đồng mã nguồn mở và Rapid7, phần mềm Metasploit giúp các chuyên gia an ninh và xác định các vấn đề bảo mật, xác minh giải pháp giảm thiểu tổn thương, và quản lý các đánh giá chuyên gia bảo mật điều khiển, cung cấp đúng thông...

Kiểm soát rủi ro không gian mạng của bạn bằng phần mềm kiểm soát không gian mạng của Datplan Cho phép các công ty thực hiện khung quản lý rủi ro không gian mạng mạnh mẽ, theo dõi mật khẩu tệp để hỗ trợ GDPR và các quy định bảo mật dữ liệu và bộ báo cáo...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Acoustic

Acoustic 1.0

Chương trình Acoustic được tạo ra như là hệ thống báo hiệu tiếng ồn cho bất kỳ phòng nào. Nó có thể được sử dụng như hệ thống bảo mật âm thanh, gọi là macro thích hợp trong trường hợp vượt quá mức thiết lập tín hiệu âm thanh tại các đối tượng được kiểm...