Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

TekCERT

TekCERT 2.4.1 Cập nhật

TekCERT là X.509 Giấy phép Đăng ký Chứng chỉ / Giấy chứng nhận Đăng ký (CSR) Generator và Signing Tool Generator chạy trên Windows (Vista, Windows 7/8/10, 2008-2016 Server). Tạo các chứng chỉ 1024, 2048, 3072 và 4096 bit. Sha-1 với chế độ RSAEncryption,...

Liên kết được tài trợ:

TekTape

TekTape 2.3.2 Cập nhật

TekTape là một bộ tạo ghi âm và ghi dữ liệu cuộc gọi (CDR) chạy dưới Windows (Vista, Windows 7/8/10, 2008-2016 Server). Truy cập https://www.kaplansoft.com/TekTape/ thường xuyên để cập nhật. Các tính năng chính; Giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Giám sát...

Nhân viên giám sát phần mềm này cho phép bạn xem những gì mọi người đang làm - mà không cần rời khỏi bàn làm việc. Cài đặt từng bước dễ dàng chỉ mất 5 phút! Không cần đăng ký. Bắt đầu theo dõi hoạt động của nhân viên hôm nay để cải thiện năng suất. Theo...