Liên kết được tài trợ:

VCF to CSV Converter

VCF to CSV Converter 1.7 Cập nhật

Các tệp VCF lưu trữ thông tin về các liên hệ của bạn, bao gồm nhiều vCards hơn (viết tắt cho Thẻ kinh doanh ảo), mỗi tệp trên một hàng riêng biệt. Các tệp như vậy được sử dụng để xuất và nhập danh sách liên hệ từ và đến Microsoft Outlook. Trong trường hợp...

Liên kết được tài trợ:

Liên kết được tài trợ:

Quản lý thông tin cá nhân hoàn chỉnh với hệ dữ liệu, Schedulers, Clip Board lưu Notes, và E-mail Chương trình miễn phí. Hoàn thành thông tin liên lạc. Lưu Clip Board chú ý trong một cơ sở dữ liệu. Xem Nhiều Ghi chú Clip Board tại một thời điểm và Paste và...