Liên kết được tài trợ:

Vulkan

Vulkan 1.0.5

Vulkan là một mã nguồn mở và nền tảng API & nbsp; (Application Programming Interface) có sẵn cho Linux kernel dựa trên Android, và các hệ thống điều hành Microsoft Windows, cung cấp truy cập Internet hiệu quả cao cho các GPU hiện đại (đơn vị Graphical...

php-json

php-json 1.2.1

php-json là một phần mở rộng PHP C cực nhanh cho JSON (JavaScript Object Notation) serialization. thư viện dự án php-json sử dụng một phiên bản forked của json-c.Nó có thể được sử dụng kết hợp với XMLHttpRequest để trao đổi dữ liệu JavaScript được mã hóa...

Quicktime cho Linux cho phép bạn đọc và ghi phim Quicktime sử dụng một vài codec. Có rất nhiều các thư viện Quicktime cho Linux; này nhấn mạnh độ tin cậy và độ chính xác trong khi không nhấn mạnh nền kinh tế.Cũng bao gồm là giao diện người dùng một số...

Liên kết được tài trợ:

Jar :: Module Signer Perl giảm bớt quá trình của việc tạo ra một tập tin Jar ký.SYNOPSIS# Sử dụng FindBin chỉ là một gợi ý.sử dụng FindBin qw ($ RealBin);sử dụng Jar :: Người ký;$ ký của tôi = Jar :: Signer-> mới;# Vị trí của keystore, tạo ra nếu cần...

CA :: AutoSys là một giao diện Perl để AutoSys điều khiển công việc của CA.SYNOPSIS    sử dụng CA :: AutoSys;    $ của tôi HDL = CA :: AutoSys-> mới ([OPT]);    $ công việc của tôi = $ hdl-> find_jobs ($ jobname);    while ($ công việc của tôi = $ jobs->...

SVL

SVL 1.5

Thư viện SVL cung cấp vector và ma trận các lớp học, cũng như một số chức năng để thực hiện các vector số học với họ. Cú pháp phương trình giống như được hỗ trợ thông qua các nhà khai thác lớp, ví dụ:    #include "SVL / SVL.h"    Vec3 v (1.0, 2.0,...

Liên kết được tài trợ:

Oracle :: sqlldr là một wrapper Perl xung quanh tiện ích sqlldr của Oracle.SYNOPSIS  sử dụng Oracle :: sqlldr;  tôi $ sqlldr = Oracle :: Sqlldr-> mới (); # Có được đối tượng sqlldr mớiOracle :: sqlldr là một lớp đối tượng định hướng cung cấp một wrapper...

File :: LockDir là một Perl cơ bản filename cấp tiện ích khóa.SYNOPSIS    sử dụng File :: LockDir;GIAO DIỆNmớiKhởi tạo các lớp. Trả về đối tượng singleton.nflock ($ file, $ nap_till, $ locker, $ lockhost)Khóa tên tập tin được cung cấp. Chỉ có $ file được...