Liên kết được tài trợ:

        Bạn đang gặp phải sự cố về dung lượng lưu trữ với MS Outlook và muốn nhập hộp thư PST đến một nơi an toàn? Nếu có, chúng tôi có giải pháp hiệu quả và chính xác nhất sẽ di chuyển mọi thứ từ tệp OST / PST với công cụ nhập PST đến công cụ Office 365...

Trình chuyển đổi EML tất cả trong một để nhập nhiều tệp tin EML vào các định dạng khác nhau như PST, PDF, MSG, MBOX, HTML, RTF, Lotus Notes, Office 365, Zimbra, XPS và MHT. Một phương pháp chuyển đổi EML mạnh mẽ, rất đơn giản và mang phương thức hoạt động...

Liên kết được tài trợ:

        CubexSoft MSG Converter được tạo ra để nhanh chóng xuất các tệp MSG sang định dạng PDF, EML, MBOX, PST, EMLx, HTML, RTF, DOC, NSF, Office 365, Zimbra, XPS và MHT. Xuất MSG nâng cao, Bộ chuyển đổi tệp MSG là giải pháp đáng tin cậy để chuyển đổi các...

SysTools PST hợp nhất là tiện ích trước và được trang bị tốt với nhiều tính năng giúp kết hợp hai tập tin PST với nhau trong tập tin PST lớn duy nhất. Nó luôn luôn dễ dàng hơn cho người sử dụng để quản lý tập tin PST duy nhất hơn làm việc với nhiều tập...

Winsent Innocenti

Winsent Innocenti 3.0.3 Cập nhật

        Winsent Innocenti là chương trình nhắn tin một chiều cho phép người dùng mạng LAN nhận tin nhắn, cảnh báo và thông báo từ các quản trị viên mạng và những người dùng mạng LAN khác. Chương trình cho phép nhận tin nhắn nhưng không cho phép người dùng...

Liên kết được tài trợ:

Để xuất MBOX sang định dạng CSV dễ dàng MBOX sang CSV Wizard là phần mềm tốt nhất. Sử dụng phần mềm này người dùng có thể chuyển đổi số lượng lớn và kích thước của tập tin MBOX từ MBOX để Excel, MBOX để XLS, hoặc MBOX tin nhắn trong CSV. Phần mềm này đi...