Liên kết được tài trợ:

Kmita quản trị cơ bản là một bảng điều khiển quản trị cho bất kỳ ứng dụng trên nền web hoặc trang web tĩnh.Kmita Admin đang chỉ là công nghệ cốt lõi mà quyền hạn một phần phụ trợ của một trang web, quản lý cài đặt lõi, cho phép người sử dụng và một hệ...

Kooboo CMS

Kooboo CMS 4.4.0

Kooboo CMS là một giải pháp tiên tiến cho các nhà phát triển CMS ASP.NET.Nó thích hợp cho tất cả mọi thứ, từ các blog cá nhân nhỏ để Intranet doanh nghiệp mạnh mẽ.Nó có tính năng một giao diện quản trị Metro-thích, và dễ dàng triển khai trên bất kỳ nền...

Nó chứa tất cả các công cụ cần thiết trong việc tạo ra và quản lý một trang web theo dõi các loại học thuật hay khác của các hội nghị Tính năng . < ul> Tạo một trang web hội nghị Soạn và gửi một cuộc gọi cho các giấy tờ điện tử chấp nhận giấy và...

AKCMS

AKCMS 6.1 Cập nhật

AKCMS is perfect for blogs and small to medium websites.What is new in this release:The 5.3.4 release fixes a bug with the license status disorder. What is new in version 6.0.1:The 5.3.4 release fixes a bug with the license status disorder. What is new in...

Liên kết được tài trợ:

AWS XMS

AWS XMS 5.0

Nó có thể được sử dụng để xây dựng các trang web mà lấy nội dung dựa trên các mẫu từ các tập tin XML.AWS XMS là một hình ảnh môi trường phát triển web trực tuyến và khuôn khổ, cung cấp một cơ sở ứng dụng web, với sự hỗ trợ đa ngôn ngữ, dựa trên XML ...

ContentBox

ContentBox 2.1.0

Được phát triển trên đầu trang của ColdBox , một khuôn khổ cho phát triển doanh nghiệp cấp ColdFusion, ContentBox cho phép các nhà phát triển ColdFusion để chạy các trang web từ ngôn ngữ yêu thích của họ.Ngay cả khi viết bằng ColdFusion, ContentBox là...

RedKite CMS

RedKite CMS 2.0.0-alpha4 Cập nhật

RedKite CMS là một bộ công cụ được thiết kế cho các nhà phát triển và người dùng cuối cùng như nhau, bằng cách sử dụng một trình soạn thảo trên trang mà đơn giản hoá quá trình xây dựng trang web, nhưng cũng đang được xây dựng xung quanh các mô-đun...

OpenProdoc

OpenProdoc 0.8.1

Đi kèm với một khách hàng web và bộ công cụ cài đặt nhanh chóng.Các cài đặt reffers vào kho cài đặt, quản trị, và thickclient, đó là không thể thiếu, trong khi referrs client Web để các ứng dụng J2EE Tính năng . Multi-platform (Java) Multi-cơ sở...

Liên kết được tài trợ:

Sử dụng một giao diện để quản lý nội dung của một trang web Tính năng . Dễ dàng sử dụng giao diện WYSIWYG-biên tập viên trong backend Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ Quản lý tập tin và phương tiện truyền thông Điều chỉnh do mẫu hệ thống của mình mở rộng...

Zikula

Zikula 1.3.7

Zikula có thể được sử dụng cho cả các trang web một trang đơn giản, và cho lưu lượng cao & nbsp; cộng đồng.Có thể được sử dụng cho blog, diễn đàn cộng đồng, cửa hàng, các trang web cá nhân, danh mục đầu tư và nhiều hơn nữa Tính năng . Admin Panel ...