Liên kết được tài trợ:

openMosix

openMosix kernel-2.4.26

openMosix là một phần mở rộng kernel Linux dùng một hệ thống hình ảnh clustering. Mở rộng kernel này quay một mạng lưới các máy tính thông thường thành một siêu máy tính cho các ứng dụng Linux.Một khi bạn đã cài đặt openMosix, các nút trong cluster bắt...

OSCAR phiên bản 4.0 là một bản chụp của các phương pháp được biết đến tốt nhất để xây dựng, lập trình và sử dụng các cụm. Dự án OSCAR cụm gồm có một loạt các phần mềm tích hợp đầy đủ và dễ dàng để cài đặt được thiết kế cho máy tính cluster hiệu suất...

LAM/MPI

LAM/MPI 7.1.4

LAM / MPI là một thực hiện các tin nhắn Passing Interface (MPI) tiêu chuẩn song song đó là đặc biệt thân thiện với cụm. Nó bao gồm một môi trường thời gian chạy liên tục cho chương trình song song, hỗ trợ cho tất cả các MPI-1, và một đoạn tốt đẹp của...

Liên kết được tài trợ:

OpenCDN

OpenCDN 0.7.7a

OpenCDN là một công cụ có liên quan đến sự phát triển của một ứng dụng cấp Content Delivery Network, phù hợp để nhân rộng và tách trực tiếp và ghi lại nội dung đa phương tiện.Nó được viết bằng Perl, và giao diện một công nghệ Relay (mà chia các gói truyền...

Gluster

Gluster 1.4

dự án Gluster là một bản phân phối GNU cụm nhằm vào thành hàng hoá siêu máy tính và Superstorage. Cốt lõi của Gluster cung cấp một nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng phân nhóm phù hợp cho một nhiệm vụ cụ thể như HPC Clustering, Storage Clustering,...

Liên kết được tài trợ: