Liên kết được tài trợ:

Zorin OS 6 Core

Zorin OS 6 Core Cinnamon 1.6.7

Zorin OS 6 Core là một chủ đề mã nguồn mở cho môi trường máy tính để bàn Quế, lấy cảm hứng từ các hệ điều hành Zorin OS 6 Core Linux.Làm thế nào để cài đặt?Để được hướng dẫn cài đặt chi tiết xin vui lòng xem hướng dẫn sau đây:...

Zorin OS 6 Core (phiên bản màu xanh) là một chủ đề mã nguồn mở cho môi trường máy tính để bàn Quế, lấy cảm hứng từ các hệ điều hành Zorin OS 6 Core Linux. Đây là phiên bản màu xanh của Core theme Zorin OS 6. Làm thế nào để cài đặt? Để được hướng dẫn cài...

LinuxMint Aero

LinuxMint Aero Cinnamon 1.6.7

LinuxMint Aero là một chủ đề mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho môi trường máy tính để bàn Quế và lấy cảm hứng từ các hệ điều hành Linux Mint. Các hình nền được bao gồm trong các kho lưu trữ.Làm thế nào để cài đặt?Để được hướng dẫn cài đặt chi tiết...

Liên kết được tài trợ:

Ultimate Edition 3.6

Ultimate Edition 3.6 Cinnamon 1.6.7

Ultimate Edition 3.6 là một chủ đề mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho môi trường máy tính để bàn Quế và lấy cảm hứng từ các hệ điều hành Ultimate Edition. Các hình nền được bao gồm trong các kho lưu trữ.Làm thế nào để cài đặt?Để được hướng dẫn cài đặt...

Ultimate Edition Luxury

Ultimate Edition Luxury Cinnamon 1.6.7

Ultimate Edition sang trọng là một chủ đề mã nguồn mở được thiết kế đặc biệt cho môi trường máy tính để bàn Quế và lấy cảm hứng từ các hệ điều hành Ultimate Edition. Các hình nền được bao gồm trong các kho lưu trữ.Làm thế nào để cài đặt?Để được hướng dẫn...

Green Bubbles là một chủ đề miễn phí cho các môi trường desktop Cinnamon, dựa trên chủ đề Space Odyssey GNOME-Shell / Quế tạo bởi rv c. Làm thế nào để cài đặt? Để được hướng dẫn cài đặt chi tiết xin vui lòng xem hướng dẫn sau đây:...

Liên kết được tài trợ:

Dark-tinh cho 1.6 là một làn da miễn phí cho môi trường máy tính để bàn Quế, một phiên bản sửa đổi của các theme Dark-Glass ban đầu, để làm việc với Cinnamon 1.6.Làm thế nào để cài đặt?Để được hướng dẫn cài đặt chi tiết xin vui lòng xem hướng dẫn sau đây:...

TARDIS chủ đề có một phong cách Quế miễn phí có tính năng 'timewarp' công việc-không gian switcher. Đây chỉ là một bản xem trước của chủ đề!Làm thế nào để cài đặt?Để được hướng dẫn cài đặt chi tiết xin vui lòng xem hướng dẫn sau đây:...