Liên kết được tài trợ:

WinX DVD Ripper Platinum

WinX DVD Ripper Platinum 8.0 Mar-8-2017

WinX DVD Ripper Platinum là phần mềm dựa trên Windows có khả năng trích xuất bất kỳ đĩa DVD (ngay cả các ảnh DVD / ISO được mã hóa mới nhất) sang ổ cứng, chẳng hạn như DVD sang MP4, H.264 / H. 265, AVI, MPEG, WMV, MOV, FLV và M2TS. Ngoài ra, nó chuyển...